Overlijdensrisico verzekering

Verzekering

Een overlijdensrisicoverzekering (ook risicoverzekering genoemd) is een Nederlandse vorm van een levensverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering keert het vooraf afgesproken bedrag uit indien de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering overlijdt.

Overlijden

Een overlijdensrisicoverzekering wordt meestal afgesloten voor de nabestaanden, bijvoorbeeld om de achterblijvende partner in staat te stellen om de hypotheek af te kunnen betalen of te kunnen stoppen met werken om de kinderen op te voeden. Dat wil zeggen dat de verzekering wordt aangegaan voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld 30 jaar). Indien de verzekerde binnen de afgesproken duur komt te overlijden, dan keert de verzekeraar het bedrag uit.

Gelijkblijvend

WitGeld biedt gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekeringen aan, waarbij het verzekerde bedrag gelijk blijft. Deze overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde bedrag uit op moment dat de verzekerde overlijdt.

  • Verzeker het leven van jezelf of van een dierbare
  • Perfect geschikt voor verpanding van jouw hypotheekoverlijden
  • Tot €300.000,- geen medisch onderzoek
  • Dekking terminale ziekten
  • WitGeld werkt uitsluitend met betrouwbare partners
  • Geen doorlopende provisie, dus de laagste maandpremie.
  • Gelijkblijvende, evenredig dalende of annuïtair dalende ORV ook mogelijk